Monthly Archives: septembar 2016

Paušalci pitanja & odgovori

U ovom videu su odgovori na sledeća pitanja vezana za paušalce: 1. Kako se može koristiti novac na tekućem računu preduzetnika? 2. Koje su obavezne evidencije za paušalca? 3. Koje se poreske obaveze za paušalca?

OPŠIRNIJE
Kosovska 7b, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (011) 328-2128