Kontakt

Novi Sad
Kosovska 7b
Tel: 021/310-1156
Mob: 064/24-65-755
Email: info@probizniscentar.com

Beograd
Kapetan Mišina 37
Tel: 011/328-2128
Mob: 065/328-2128
Email: info@probizniscentar.com


Kosovska 7b, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (011) 328-2128