Blog Post

Jelena Milovac

Jelena Milovac je strukovni ekonomista i u našoj agenciji je zadužena za poslove kontiranja i knjiženja poslovnih promena.

Kosovska 7b, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (011) 328-2128