Blog Post

Nevena Tošić

Nevena Tošić je strukovni ekonomista sa višegodišnjim iskustom vezanim za poslove vođenja knjiga za pravna lica i preduzetnike.

Kapetan Mišina 37, Beograd (011) 328-2128
Kosovska 7b, Novi Sad (021) 310-1156