Yearly Archives: 2016

Paušalci pitanja & odgovori

U ovom videu su odgovori na sledeća pitanja vezana za paušalce: 1. Kako se može koristiti novac na tekućem računu preduzetnika? 2. Koje su obavezne evidencije za paušalca? 3. Koje se poreske obaveze za paušalca?

OPŠIRNIJE
Narodnog Fronta 83, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (065) 328-2128