Blog Post

Šta je potrebno imati u maloprodajnom objektu od dokumentacije

Šta je potrebno imati u maloprodajnom objektu od dokumentacije
 1. Na ulazu u objekat :
  • mora biti ispisan pun naziv radnje (iz rešenja )
  • mora biti istaknuto radno vreme i morate ga se
  pridržavati
  • trebalo bi imati imati obaveštenje :
  otvoreno – zatvoreno
 2. Na vidnom mestu mora biti istaknuto obaveštenje o
  obavezi izdavanja fiskalnog isečka (veličine 30×40 cm
  a za prodavnice čija je površina veća od 100 m2 dimenzije su 30×50 cm)
 3. U blizini kase treba da bude istaknuto obaveštenje
  ministarstva finansija o obavezi izdavanja fiskalnog
  isečka sa obaveštenjem o broju telefona poreske
  uprave za prijave gradana o neizdavanju fiskalnih
  isečaka. Ovo obaveštenje je veličine A4 formata.
 4. U objektu se mora imati i znati gde se nalazi i na zahtev
  inspekcije pokazati:
  • rešenje o registraciji
  • pravilnik o rešavanju reklamacija
  • protivpožarni aparat sa atestima ( za objekte koji rade sa
  bojama i lakovima)
  • prijavu na penzijsko osiguranje radnika koji rade u
  objektu
  • ugovore o radu
  • svi merni uredjaji (vage, metri, …….) moraju biti baždareni
  u zakonskim rokovima
 5. Dokumentacija vezana za fiskalnu kasu:
  • rešenje o fiskalizaciji
  • servisna knjižica ( vodite računa da je obavezan servis svake godine)
  • proveriti da li se podaci koje odstampa fiskalna kasa na fiskalnom isečku nalaze tačni sledeći podaci:
  – naziv firme
  – adresa ( nije obavezan poštanski broj )
  – p i b
  – broj kase (ibfm)
  tačno vreme (ako kasa ne pokazuje tačno vreme može se steći utisak da se
  ne pridržavate radnog vremena).
  Ne zaboravite pomeriti vreme 2 puta godišnje kada se pomera sat zimsko –
  letnje vreme.
  • evidencije koje se vode vezano za fiskalnu kasu:
  – knjiga dnevnih izveštaja ( edi )
  dan u mesecu već je popunjen
  datum formiranja dnevnog izveštaja upisuje se
  datum koji se slaže sa 1. kolonom (nedelja se preskače). Dnevni
  izveštaj se formira obavezno na kraju radnog dana
  redni broj dnevnog izveštaja upisuje se broj bd koji
  se nalazi na kraju dnevnog izveštaja koji odštampa kasa.
  U slučaju da se u jednom danu formira više dnevnih izveštaja svi
  se upisuju u isti red da bi datum odgovarao sa kolonom 1. – dan
  u mesecu.
  broj sastavljenih obrazaca “ ni “ upisuje se samo
  broj komada naloga za ispravku koji su načinjeni tog dana.
  broj izdatih fiskalnih računa upisuje se broj izdatih
  računa u tom danu.
  Fiskalni računi se izdaju kada fiskalna kasa nije u funkciji
  uz knjige dnevnih izveštaja čuvaju se periodični izveštaji
  koji se izvlače poslednjeg dana poreskog perioda i to nakon
  formiranja dnevnog izveštaja
  nalog za ispravku (obrazac ni) mora se voditi računa da se
  ispravka može vršiti samo ako u prilogu imamo fiskalni isečak.
  – evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u
  upotrebu (obrazac efru) u koji se evidentiraju fiskalni računi
  tj. njihove numeracije i to ne kada su oni ispisani (to se vodi u knjizi
  dnevnih izveštaja) nego se ovde evidentira blok fiskalnih
  računa koje posedujete u prodavnici bez obzira na to da li
  su oni korišćeni ili nisu.
  Odnosno u prodavnici nesme biti blok fiskalnih računa koji nije
  evidentiran kroz efru obrazac.
 6. Prodajne cene moraju biti vidno istaknute
 7. Kepu knjiga mora biti ažurna u dan
 8. Roba uvoznog porekla mora imati deklaracije
  zalepljene na svakom pojedinačnom proizvodu na
  srpskom jeziku sa podacima o vrsti robe, zemlji
  porekla, podatak o uvozniku, sastavu robe i načinu
  upotrebe
 9. Tehnička roba mora imati dodatnu dokumentaciju
  vezanu za garanciju. Garantni list se mora popuniti sa podacima(serijski broj
  aparata i sl. tj sve osim datuma prodaje)
 10. Ako kupac želi da rezerviše neku robu na nekoliko
  dana, dužni ste da na robi napišete da je roba
  rezervisana i to: kog dana i do kog dana rezervacija
  važi (može najviše sedam dana)
 11. Zakon o zabrani pušenja
  • pušenje ne mora biti zabranjeno nigde osim u školama ,
  zdravstvenim ustanovama, u javnom saobraćaju i u
  prostorijama gde se služi hrana
  • pušenje se može zabraniti u radnoj prostoriji gde
  zajedno rade nepušači sa pušačima ali ne mora ako to ne
  zahteva nepušač (kazniće vas inspekcija ako je pozove nepušač).
  u slučaju zabrane pušenja mora se obezbediti
  prostorija gde je pušenje dozvoljeno.
  u farbarama je zabranjeno pušenje ali ne zbog zakona
  o zabrani pušenja nego zbog zaštite od požara.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Kosovska 7b/16, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (065) 328-2128