Blog Post

Dragana Savić

Dragana Savić je diplomirani ekonomista i računovođa koja je pre firme Probiznis centar radila na poslovima finansija i računovodstva u Narodnoj Banci Srbije i DTD Ribarstvu.

Maksima Gorkog 10, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (011) 328-2128