Blog Post

Dragana Savić

Dragana Savić je diplomirani ekonomista i računovođa koja je pre firme Probiznis centar radila na poslovima finansija i računovodstva u Narodnoj Banci Srbije i DTD Ribarstvu.

Narodnog Fronta 83, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (065) 328-2128