Blog Post

Nevena Tošić

Nevena Tošić je strukovni ekonomista sa višegodišnjim iskustom vezanim za poslove vođenja knjiga za pravna lica i preduzetnike.

Maksima Gorkog 10, Novi Sad (021) 310-1156
Kapetan Mišina 37, Beograd (011) 328-2128